ČASTÉ DOTAZY

KDO MŮŽE PLAVAT V ODDÍLU?
Do oddílu přivítáme kohokoli, kdo má alespoň trochu smyslu pro sport.
Jen musíme v počátku rozlišit plavající děti a ty, co plavat neumí.
Plavající si rozdělíme do družstev v oddílu a neplavajícím je doporučen námi pořádaný plavecký kurz, po jehož absolvování (někdy i několikerém) nabízíme začlenění mezi oddílové plavce.

KURZ
PRO KOHO JE URČEN?
Pro malé plaváčky od 6 – 8 let.

ORGANIZACE KURZU?
Kurz probíhá v deseti lekcích. Pořádáme jarní a podzimní kurzy (většinou začínáme 2. týden v březnu a v říjnu), v úterý od 17.00 – 18:00.

JE MOŽNÉ SVÉ DĚTI VIDĚT PŘI VÝCVIKU?
Dlouholetou praxí upřednostňujeme výcvik bez rodičů. V první lekci dojde k seznámení s prostředím, rozdělení podle plaveckých dovedností Vašich dětí. Poslední (10.) lekce je určená i Vám, rodičům. K tomu můžete využít galerii nad bazénem.

CO SE V KURZU MŮŽE DÍTĚ NAUČIT?
Malé plavce se zde snažíme naučit základům dýchání do vody, splývání a plaveckých způsobů. U úplných neplavců bojujeme i se strachem z vody, který se snažíme odnaučit. A někdy je výhrou po deseti lekcích jen toto. Bohužel i u trochu plavajících je někdy problém s potopením hlavy a s tím pramenící nedostatky při dýchání do vody, toto je nejlepší odstranit hned v začátku. Takže každé dítě odchází po kurzu na jiné plavecké úrovni, záleží na každé individualitě.

ODDÍL
KDO MŮŽE V ODDÍLU PLAVAT?
Každý, kdo umí aspoň trochu plavat, nebojí se vody a má sportovního ducha. U ročníků již plavajících, je zařaditelný do již existujících družstev.

BUDE SI MOCI MOJE DÍTĚ U VÁS V BAZÉNU HRÁT?
Plavecký oddíl není zájmovým kroužkem, kde si bude Vaše dítě hrát, nýbrž sdružuje děti a mládež zabývající se výkonnostním a závodním plaváním, pro které samozřejmě používáme motivační prvky a plavání hrou používáme především při výuce plavání u naprostých neplavců bojících se vody, či majících nějaký blok spojený se špatným životním zážitkem spojeným s vodou. Na hraní tedy doporučujeme dětem úplně jiné prostory než je závodní plavecký oddíl.

JAK ČASTO JSOU TRÉNINKY?
Pro začínající plavce je většinou určen trénink v úterý a ve čtvrtek. Potom už mohou využívat tréninků každý den. Pro všechny je pak určen suchý trénink v sobotu v tělocvičně 4. ZŠ.

CO SE MŮŽE NAUČIT?
Jako trenéři budeme dělat vše pro to, aby se Váš plavec naučil všem čtyřem plaveckým stylům (znak, kraul, prsa, motýlek). Ovšem jak to bývá, záleží na šikovnosti a píli každého plavce. Jde o individuální sport, kdy si musí každý sám vybojovat všechny svoje uplavané metry. My se budeme snažit, aby to děti bavilo, těšilo, začlenily se do kolektivu a smysluplně využívaly svůj volný čas.

KOLIK NÁS TO BUDE STÁT?
Naši plavci platí 3 000,-Kč za pololetí. Některé zdravotní pojišťovny plavecký výcvik proplácejí určitou částkou. Platba obnáší oddílový a členský příspěvek, ve kterém je zahrnuto i pojištění závodníka.