TĚLOCVIČNA NENÍ!!!

Tuto sobotu 27. 10. a příští 3. 11. není tělocvična.

Tělocvičení necháváme, milé děti, na Vás…

Tužte se…