STÁLE ZATÍM PLAVEME

PROSBA KE VŠEM RODIČŮM A TRENÉRŮM.

Milí a vážení limetkoví příznivci.

Vzhledem k současné koronavirové situaci a k množícím se dotazům hygienické stanice se na Vás obracíme s důraznou prosbou.

Prosíme, buďte ohleduplní a neposílejte Vaše děti plavat, pokud si nejste opravdu jisti se zdravím Vaší celé rodiny. Všichni musíme dodržovat a respektovat všechna nařízení, ať už na ně máme názor jakýkoliv. Pokud to nezvládneme, pak je možné, že si zajistíme dlouhé neplavací volno.

Víme, že z hlediska hygieny je důležitý pouze jedinec, který jde na testy a až pak je zajímavá celá rodina, ale potom už je pozdě. Bohužel zde nejsme jako jednotlivci, ale jako celý oddíl nebo družstvo na dráze. Samozřejmě, stát se může cokoliv a pak už není vyhnutí, ale pokud víte, že na testy někdo z Vás jdete, pak už zaveďte na těch pár dní plavecké volno a suchý trénink také vynechte. Potom už jednejte dle výsledku testů. Samozřejmostí, ale i slušností, také bývá informovat nás včas o případné karanténě, abychom věděli, na čem jsme.

Pomozte nám společně udržet plavání, dokud je to možné. Zatím splňujeme všechny podmínky pro další naše plavání, a pokud nevzniknou dodatky, pak plaveme pořád dál a dál.

V nejbližších termínech jsou některé závody zrušeny (Hradec, Prostějov, Blansko), ale my stále pilně zařizujeme a připravujeme naše plavecké závody VYSOČINA CUP PODZIM 2020 (i když ve velmi omezeném počtu) a věříme, že se uskuteční.

Takže si společně přejme, ať máme možnost plavat, co nejdéle a fungovat jako plavecký oddíl. (a ať se zbytečně nezkalí voda v našem bazénu)

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a pomoc.

Vaši trenéři TJ ŽĎÁR oddíl plavání.